bakamusuko.blog.ocn.ne.jp > 打刃物の写真館

左市弘作 丸鑿
も作 繰小刀
かじ寅 釘抜き・釘締め
左市弘 白柿
長弘 追入鑿 八分 角打
田齋 追入鑿 八分 磨き鑢仕上げ
道 田齋 追入鑿 八分
石堂作 「盛」 寸八
田齋作 追入鑿 角打 八分
石堂作 遁珍閑 寸八 黒仕上

<< 前 | メイン | 次 >>

左市弘 白柿

左市弘 白柿

リンク用URL